Välkommen Till Lycksele Lärcentrum

Kommunens samlade resurs för vuxnas kompetensutveckling

Information om hot vid Tannbergsskolan

I morse upptäckte personal vid Tannbergsskolan ett skriftligt hot. Skolledningen kontaktade genast polisen som inledde en förundersökning av ärendet som rubriceras som olaga hot mot grupp.
Polisen har identifierat en person som medger att han skrivit meddelandet. Skolan håller öppet som vanligt.
Klicka här för att läsa mer.

Halvtermin VT19

Påminnelse om att Komvux halvtermin VT19 börjar måndag 18/3 kl 13.00 i Stora Äpplet, Lärcentrum med upprop och registrering.

Sök stipendie för ditt examensarbete

Som studerande vid universitet eller högskola har du möjlighet att få stipendium av kommunen för ditt examensarbete.
Det finns också möjlighet att få ersättning för resor som uppkommer i samband med examensarbetet.

Mer information om detta finner du här.

Akademiska årets avslutning 2018-2019

Du som bor i Lycksele kommun och läser en akademisk utbildning inbjuds till det Akademiska årets avslutning 2018-2019.

Fredag den 24 maj kl. 11.00 – 13.00
på Lycksele lärcentrum, Stora äpplet
Tannbergsskolan

Läs hela inbjudan här.

Välkommen till ett webbmöte om studier vid Umeå universitet

Torsdag 7 mars kl. 15.00-16.00 och Torsdag 14 mars kl. 15.00-16.00

Uppkoppling på Lärcentrum
Lokal: Äpplet

Studievägledare vid Umeå universitet bjuder in till ett webbmöte då de bland annat
berättar om olika utbildningar, olika sätt att studera och olika typer av stöd du kan få
som student.
• Vilka utbildningar finns vid Umeå universitet?
• Vad finns att läsa på distans?
• Hur fungerar det att vara distansstudent?