Välkommen Till Lycksele Lärcentrum

Kommunens samlade resurs för vuxnas kompetensutveckling

Nyheter

Vill du bli Vindkrafttekniker?

Vill du jobba med ett klimatsmart yrke i en expansiv bransch, med goda jobb- och karriärmöjligheter? Vi kan då erbjuda er en yrkeshögskoleutbildning till vindkrafttekniker.

Besök denna sida för att läsa mer om utbildningen och hur du ansöker till den.

Distans- och fjärrundervisningen fortsätter

Det blir fortsatt distans och fjärrundervisning på Utbildningscentrum/Tannbergsskolan. Undantag gäller för Gymnasiesärskolan och LärVux.

Från och med onsdag den 18 mars har eleverna på Utbildningscentrum bedrivit sin utbildning på distans och via fjärrundervisning.
– Det fungerar bra tack vare duktiga elever och personal, säger Monica Norén, skolchef på Utbildningscentrum.

Arbetsplatsförlagt lärande
Tredjeårselever som är ute på arbetsplatsförlagt lärande, (APL) fortsätter med det under APL-perioden.

För alla andra elever fortsätter vi att läsa efter schema, men på distans eller fjärr. – Det är viktigt att lärare och elever håller kontakt med varandra, säger Monica Norén.

Är man sjuk så anmäl via länken: https://lycksele.skola24.se/

Elevhälsa och Studie- och yrkesvägledare finns på plats, kontakt med dem sker via telefon och även via fjärr.

Har ni frågor?
Tveka inte att höra av er! Det gäller både elever och vårdnadshavare.
Vi nås enklast via kommunens växel: 0950 – 166 00

Elever på Tannbergsskolan får läsa på distans

Från och med onsdag den 18 mars kommer eleverna på Tannbergsskolan i Lycksele att bedriva sin utbildning på distans och via fjärrundervisning.

Det var under tisdagen som regeringen meddelade sitt beslut om att rekommendera samtliga gymnasieskolor, yrkeshögskolor och universitet att stänga – och i stället bedriva distansutbildning från och med i morgon onsdag. Det med motiveringen att berörda studenter inte är i behov av omsorg. Lycksele kommun har valt att följa regeringens rekommendation. 

Eleverna studerar på distans
Det innebär att eleverna på Tannbergsskolan från och med onsdag den 18 mars kommer att bedriva sin utbildning på distans och via fjärrundervisning.
– Det som är viktigt nu är att undervisningen inte upphör, utan vi går till distansutbildning, säger Monica Norén, skolchef för Utbildningscentrum.
Beslutet gäller i första hand till den 27 mars enligt skolchef.  

Detta gäller för berörda verksamheter
Från och med onsdag den 18 mars kommer det att vara distans och fjärrundervisning för gymnasieskolan, Vuxenutbildning/Lärcentrum, gymnasiesärskolan och Komvux. Elever som läser på SFI ska hämta material på skolan på torsdag morgon mellan klockan 09.00 och 11.00.  Samtidigt har Lycksele kommun nu valt att vara i stabsläge vilket innebär att prioritera arbetsuppgifter och anpassa verksamhet efter rådande omständigheter. Informationen kommer att uppdateras löpande. 

Kontakt:

Monica Norén
Skolchef Utbildningscentrum, Tannbergsskolan
0950 – 168 12

Camilla Persson, rektor på Tannbergsskolan
0950 – 163 67

Information om Coronaviruset

Lycksele kommun har en arbetsgrupp, utsedd av kommunchef, som löpande följer utvecklingen av coronaviruset covid-19. Arbetsgruppen träffas löpande och jobbar utifrån fastställda krisberedskapsplaner och deltar i veckovisa samverkanskonferenser i länet. 

Ny riskbedömning
Risken för smittspridning av covid-19 i Sverige bedöms nu som mycket hög. Folkhälsomyndigheten uppmanar människor med symtom, även milda, att begränsa sociala kontakter för att inte smitta andra. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet. 

Risken för att smittan ska spridas i det svenska samhället bedöms som mycket hög, enligt Folkhälsomyndigheten. Det är viktigt att var och en med symptom, även milda, begränsar sociala kontakter där smitta riskerar att överföras. 

Enligt smittskyddslagen har var och en skyddsplikt. Det innebär att den person som misstänker att hen bär en smittsam sjukdom är skyldig att själv vidta åtgärder för att minska smittspridningen.

Åtgärder i Lycksele kommun
Lycksele kommun följer Folkhälsomyndighetens och Region Västerbottens rekommendationer för att bidra till att förhindra smittspridning. 
– Vi vill påminna om vikten av god handhygien och vad varje enskild kan göra för att skydda både dig själv och andra från smittspridning. Läs detta dokument om vad du kan göra.
– Vi inför besöksrestriktioner på våra särskilda boenden som en försiktighetsåtgärd. Läs detta dokument för mer information.

Frågor och svar om coronaviruset
Folkhälsomyndigheten har sammanställt en frågor och svar (FAQ) om coronaviruset. 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/

Vad är 113 13?
113 13 är Sveriges nationella informationsnummer. Dit kan du ringa för att få information om pågående händelser och kriser. 
https://www.sosalarm.se/viktiga-telefonnummer/11313/

När behöver du kontakta vården?
Ring 1177 om du har symptom som feber, hosta eller luftvägsbesvär och något av följande stämmer in på dig:
• Du har under de senaste 14 dagarna varit i Kina, Sydkorea, Italien, Iran, Tyrolen i Österrike eller annat område där det nya coronaviruset sprids.
• Du har under de senaste 14 dagarna varit i kontakt med någon som har covid-19.

Det är viktigt att agera utifrån korrekt och saklig information, var källkritisk och sprid inte felaktig information. Nedan en länk där du kan läsa mer om källkritik.
https://www.krisinformation.se/detta-gor-samhallet/mer-om-sveriges-krishanteringssystem/om-krisen-kommer/kallkritik

Information om coronaviruset, Covid-19

Har du funderingar kring coronaviruset? Här samlar vi länkar till källor där du kan få mer information. Du som inte visar några symptom men ändå har frågor ska i första hand vända dig till Folkhälsomyndighetens frågor och svar eller det nationella informationsnumret 113 13.

Utbrottet av det nya Coronaviruset i Kina har inneburit en intensiv medierapportering även här i Sverige. Det ger symtom som feber och hosta och påminner om influensa. Folkhälsomyndighetens aktuella bedömning är att risken för att upptäcka fall i Sverige är mycket hög. Risken för att smittan ska spridas i det svenska samhället är för närvarande måttlig.

Frågor och svar om Coronaviruset
Folkhälsomyndigheten har sammanställt en Frågor och Svar (FAQ) om Coronaviruset. Klicka här för att komma direkt till FAQ.

Vad är 113 13?
113 13 är Sveriges nationella informationsnummer. Dit kan du ringa för att få information om pågående händelser och kriser. Läs mer om 113 13.

När behöver du kontakta vården?
Ring 1177 om du har symptom som feber, hosta eller luftvägsbesvär och något av följande stämmer in på dig: Du under de senaste 14 dagarna varit i Kina, Sydkorea, norra Italien, Iran eller annat område där det nya Coronaviruset sprids. Du har under de senaste 14 dagarna varit i kontakt med någon som har Covid-19.

Vad gör länets myndigheter?
Länets myndigheter, kommuner och Region Västerbotten tar ett gemensamt ansvar, samverkar och följer händelseutvecklingen kontinuerligt. Ta del av information från ansvariga myndigheter. Det är viktigt att agera utifrån korrekt och saklig information, var källkritisk och sprid inte felaktig information. Här kan du läsa mer om källkritik.

Mer information
Här kan du ta del av länkar till ansvariga myndigheter:
Vårdguiden 1177
Krisinformation.se
Folkhälsomyndigheten
Utrikesdepartementet (UD)
EU:s smittskyddsmyndighet
Världshälsoorganisationen WHO
Region Västerbotten

Att utbilda sig vidare på distans

Susan Laitila läser socionomutbildningen på distans via Umeå Universitet och är jätteglad att möjligheterna finns att studera vidare och ändå bo och jobba i Lycksele. 

Läs hela artikeln här.

Bli rörelseledare!

Bidra till att skapa mer rörelse under dagen

Vid varje klassråd så kommer du att leda olika former av rörelse under ca 10 min.
Du kommer självklart tillgång till flera olika typer av program som du kan välja från.
Efter anmälan kommer du att bli kallad till ett obligatoriskt möte där vi tillsammans går igenom de olika passen så du känner dig trygg. Du tillåts lämna lektionerna för detta möte. Vid mötet får du också ett Lyckselekort laddat med 500 kr.
Se hela informationsbladet här.
OBS! Sista anmälningsdag fredag 13/3.

Bergarbetarutbildningen fortsätter

Nu är det beslutat att vi genomför Bergarbetarutbildningen ytterligare ett år i samarbete med Boliden. Vi är glada över denna möjlighet och hoppas att vi får många sökande elever. Ansökan ska inlämnas senast 30/4 i form av ansökningsblankett inklusive yttrande från hemkommun, kopia på körkort samt samt personligt brev. Vi kommer att kalla elever som tas ut i första omgången till en intervjudag i Kristineberg 26/5 och snart därpå kommer besked om antagning.

Vill du läsa hos oss?

Jag vill börja studera på Komvux!

Ta del av vårt utbud via lapplandsvux.com och vasterbottensvux.se
Ta kontakt med vår Studie- och Yrkesvägledare
SYV Komvux
Monica Alenius: 072 – 519 95 50
monica.alenius@edu.lycksele.se

Jag vill börja studera på SFI!

Ta kontakt med vår Studie- och Yrkesvägledare
SYV SFI
Reem Belbaisi: 0950 – 163 08
reem.belbaisi@edu.lycksele.se

Jag är intresserad av Högskola / YH

Ta kontakt med vår Studie- och Yrkesvägledare
SYV Högskola
Jim Berglund: 0950 – 167 98
jim.berglund@edu.lycksele.se