Specialpedagoger

Tannbergsskolan

Johanna Lindgren

Skolenhet 1

Ansvar
– Naturvetenskapliga
– Teknik

Telefon: 0950 – 163 47
E-post: johanna.lindgren@edu.lycksele.se

Anders Nilsson

Skolenhet 1 & 2

Ansvar
– Fordons- och Transport
– Industritekniska
– Bygg- och anläggning

Telefon: 0950 – 164 29
E-post: anders.nilsson@edu.lycksele.se

Maria Danielsson

Skolenhet 2: Speciallärare

Ansvar
– El- och energi
– VF
– Vård- och omsorg

Telefon: 0950 – 163 66
E-post: maria.danielsson@edu.lycksele.se

Stina Årebrand

Skolenhet 3

Ansvar
– Barn- och fritid
– Handels- och administration
– Restaurang- och livsmedel

Telefon: 0950 – 162 35
E-post: stina.arebrand@edu.lycksele.se

Karin Nygren

Skolenhet 3

Ansvar

– Individuellt alternativ, Introduktionsprogram

Telefon: 0950 – 163 69
E-post: karin.nygren@edu.lycksele.se

Anita Swedin

Skolenhet 3

Ansvar
– Gymnasiesärskolan

Telefon: 0950 – 169 61
E-post: anita.swedin@edu.lycksele.se

Henrik Frank

Skolenhet 4

Ansvar
– Ekonomi
– Estet
– Samhälls

Telefon: 0950 – 168 87
E-post: henrik.frank@edu.lycksele.se