Dennis Lundberg

IT-Pedagog & Lärare

Min roll
Stödja lärare i arbetet med Informations- och KommunikationsTeknik (IKT, bokningsbar handledning)

– Omvärldsbevakning/pedagogiska tips till personal i Facebookgruppen TBG Pedagoger

– Tannbergsskolans och Lapplandsvux lokala administratör för Samarbeta ( lärplattform )

– Publicering av intern information till personal och elever i lärplattformen för gymnasiet och Lapplandsvux

– Hjälp till personal med plagiattjänsten Urkund

– Tannbergsskolans moderator i FirstClass

– Adminstratör/Informatör för Tannbergsskolans webb (Gymnasiesärskolan, Gymnasieskolan, Komvux, SFI, Särvux, Yrkeshögskolan)

– Adminstratör/Informatör i sociala medier (FB Tannbergsskolans gymnasieskola, FB Komvux)

– Adminstratör/Informatör för Lapplandsvux

– Marknadsföring (Infoblad, webb, Facebook)

– Deltagande i KoU:s IT-grupp (framföra personalens behov i strategifrågor mm.)

Telefon: 0950 – 162 94

E-post: dennis.lundberg@edu.lycksele.se