IT pedagog

Dennis Lundberg, IT-Pedagog

Stödja lärare i arbetet med Informations- och KommunikationsTeknik (IKT, bokningsbar handledning)

Omvärldsbevakning/pedagogiska tips till personal i Facebookgruppen TBG Pedagoger

Tannbergsskolans och Lapplandsvux lokala administratör för Samarbeta ( lärplattform )

Publicering av intern information till personal och elever i lärplattformen för gymnasiet och Lapplandsvux

Hjälp till personal med plagiattjänsten Urkund

Tannbergsskolans moderator i FirstClass

Adminstratör/Informatör för Tannbergsskolans webb (Gymnasiesärskolan, Gymnasieskolan, Komvux, SFI, Särvux, Yrkeshögskolan)

Adminstratör/Informatör i sociala medier (FB Tannbergsskolans gymnasieskola, FB Komvux)

Adminstratör/Informatör för Lapplandsvux

Marknadsföring (Infoblad, webb, Facebook)

Deltagande i KoU:s IT-grupp (framföra personalens behov i strategifrågor mm.)

Telefon: 0950 – 162 94

E-post: dennis.lundberg@edu.lycksele.se