Välkommen till Studieverkstan

Vad är Studieverkstan?

Studieverkstan är en verksamhet för elever som behöver särskilt stöd. Det kan vara olika diagnoser, som:

 • Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ( NPF ), såsom ADHD, Aspbergers syndrom, Autism m.fl
 • Språkstörningar, till exempel Dyslexi

Utöver detta kan Studieverkstan även vara till för de elever som behöver en lugnare miljö för sina studier.

Allmän information

 • Vi har tillgång till en liten lokal där elever kan äta i en lugnare miljö samt tillgång till ett rastrum där de kan ta rast i lugn och ro
 • Eleverna får en egen avskärmad arbetsplats med egen förvaring
 • Samtliga elever har ett individuellt upplägg och vid behov arbetar vi för att erbjuda motivationshöjande verksamhet
 • Här på Tannbergsskolan finns det även ett inarbetat elevhälsoteam med kuratorer, skolsköterskor och studie- och yrkesvägledare som finns nära till hands
 • Utöver de lärare som jobbar heltid på Studieverkstan har vi även tillgång till lärare i andra ämnen, som finns till hjälp vid specifika ämnen

Vi har elever som:

 • Läser ett nationellt program
 • Yrkeselever ( de som inte har full behörighet men läser mot ett program )
 • Introduktionsprogram: Preparand ( IMPRE – De elever som läser för att bli behöriga för att söka in på ett program på gymnasiet )
 • Har ett individuellt studieupplägg och läser IMIND ( Introduktionsprogram: Individuellt alternativ )

Vid behov ges även eleven möjlighet till praktik för att komplettera och motivera studierna.

Monica Norén

Monica Norén

Rektor

Telefon: 0950 – 168 12
E-post:
monica.noren@edu.lycksele.se

Jannica Österholm

Jannica Österholm

Lärare i Engelska

Telefon: 0950 – 169 38
E-post:
jannica.osterholm@edu.lycksele.se

Tord Eriksson

Tord Eriksson

Lärare i Matematik

Telefon: 0950 – 163 76
E-post:
tord.eriksson@edu.lycksele.se

Karin Nygren

Karin Nygren

Speciallärare i svenska, Lärare i svenska, Svenska som andraspråk och Engelska

Telefon: 0950 – 163 69
E-post:
karin.nygren@edu.lycksele.se

Christina Forsvall

Christina Forsvall

Elevassistent

Telefon: 072 – 554 66 48
E-post:
christina.forsvall@edu.lycksele.se