Sjukanmälan för elever

Du kan som förälder anmäla när ditt barn är borta från skolan.

Anmälan kan göras antingen via telefon eller via webbtjänsten Skola24 till skolan.

OBS! Sjukanmälan via andra telefonnummer är inte tillåten

Receptionen: 0950-169 25 från kl. 07.45-09.30

Inloggning till Skola24 på adressen: 
http://lycksele.skola24.se

Blanketter för Skola24
Åtkomst till Tannbergsskolans frånvarosystem, Skola24 till föräldrar med elever under 18 år

Godkännande om åtkomst till Tannbergsskolans frånvarosystem, Skola24, till föräldrar med elever över 18 år

SMS vid ogiltig frånvaro
Om ditt barn är ogiltigt frånvarande från skolan får du som vårdnadshavare ett sms med information om detta.