Välkomna, alla blivande ettor!

– På denna sida kommer du att finna relevant information för dig som blivande gymnasieelev –

När får du söka till gymnasiet

 • Du får söka till gymnasiet till och med det år du fyller 19 år under förutsättning att du inte redan har avslutat ett gymnasieprogram.
 • Gymnasieskolan är en avgiftsfri och frivillig skolform.

Vad krävs det för betyg?

 • Det är vårterminens betyg i årskurs 9 som räknas när det gäller antagning till gymnasiet.
 • Här kan du räkna ut ditt betyg (meritvärde)

Gymnasiebehörighet – Högskoleförberedande program 

 • För att vara behörig till gymnasiets högskoleförberedande program krävs att man har godkänt betyg i:
  • svenska/svenska som andraspråk
  • engelska
  • matematik
  • och dessutom godkänt betyg i ytterligare minst 9 ämnen. Det krävs alltså att man har godkända betyg i minst 12 ämnen, vilket innebär minst 120 i Meritvärde (betygspoäng)

Gymnasiebehörighet – Yrkesprogram 

 • För att vara behörig till gymnasiets yrkesprogram krävs att man har godkänt betyg i:
  • svenska/svenska som andra språk
  • engelska
  • matematik
  • och dessutom godkänt betyg i ytterligare 5 valfria ämnen, alltså godkända betyg i totalt 8 ämnen, vilket innebär minst 80 i Meritvärde (betygspoäng).

Gymnasiesärskola
Särskoleelever kan söka till Gymnasiesärskolans program eller till Introduktionsprogrammens Yrkesintroduktion eller Individuellt alternativ.
Det görs individuella bedömningar om eleven har förutsättningar att klara utbildningen vid Introduktionsprogrammen.

Om du saknar behörighet
Om du inte har behörighet att söka till gymnasiets yrkesprogram eller högskoleförberedande program så kan du söka till en av utbildningarna på Introduktionsprogrammen (IM).

Hämtat från:
– Skollagen (2010:800) 16 kap. 29 och 31-33 §§ samt Gymnasieförordningen kap. 7 Behörighet, urval och förfarandet vid antagning. [2017-12-04]
– 
gymnasieguiden.se [2017-12-04]

1. Vad krävs för att komma in på Gymnasiet?
För att vara behörig till gymnasiets yrkesprogram krävs att du har godkänt betyg i: Svenska/svenska som andra språk, Engelska, Matematik – och dessutom godkänt betyg i ytterligare fem valfria ämnen, alltså godkända betyg i totalt åtta ämnen, vilket innebär minst 80 i Meritvärde (betygspoäng).

För att vara behörig till gymnasiets högskoleförberedande program krävs att du har godkänt betyg i: Svenska/svenska som andraspråk, Engelska, Matematik – och dessutom godkänt betyg i ytterligare minst nio ämnen. Det krävs alltså att du har godkända betyg i minst 12 ämnen, vilket innebär minst 120 i Meritvärde (betygspoäng).  Vilka nio andra ämnen beror på vilket program du söker.

Du ansöker till gymnasiet med dina betyg, populära skolor har oftast högre antagningsgräns, det kan variera från år till år beroende på hur många platser skolan har samt hur många elever som söker och vad eleverna som söker har för betyg.

2. Kan jag byta program när skolan har börjat?
Ja det kan du göra, men det är ofta inte helt lätt. Det krävs då att skolan har lediga platser på programmet. Sedan kan det bero på när du byter och från vilket program. Ju tidigare desto lättare. Men, det är även bra att ge skolan/programmet en chans. Oftast kan det kännas lite nervöst i början.
Det kan t.ex. vara svårt att byta från el och energiprogrammet till samhällsvetenskapsprogrammet eftersom att programmen består av olika kurser. I sådana fall kan det vara bättre att söka om till årkurs ett året därpå.

3. Vad kan jag bli efter ett specifikt program?
Det ser olika ut beroende på vilket program som det gäller. Här kan du läsa om alla våra gymnasieprogram.
Det man kan säga är att ett yrkesprogram leder till ett yrke, det innebär att du kan jobba direkt efter gymnasiet inom det som du utbildat dig till. (Du har alltid rätt att läsa in högskolebehörighet och kan därför också söka vidare till högskola/universitet eller läsa vidare på yrkeshögskolan).
På ett högskoleförberedande program får du däremot grundkunskaper för att kunna studera vidare. Efter ett högskoleförberedande program får du vanligtvis ingen yrkestitel.

4. Vad betyder det preliminära antagningsbeskedet?
Det preliminära antagningsbeskedet är endast preliminärt (inte slutgiltigt). Eleverna söker med höstterminens betyg inför det preliminära och med vårterminens betyg till den slutgiltiga ansökningen. Oftast höjer många elever sina betyg från höstterminen till vårterminen, det påverkar också att antagningsgränsen oftast höjs.

5. Kan jag komma in på flera skolor och program?
Nej, du blir erbjuden en plats. Det är den utbildningen som du har rangordnat högst upp och som dina betyg räcker till.
Det finns dock undantag om du sökt utbildningar genom olika antagningskanslier, t.ex. om sökt skolor både i Stockholm och Umeå.

6. Hur ska jag tänka/göra om jag har ingen aning om vad jag vill jobba med eller göra när jag är äldre?
För att välja gymnasieprogram och skola behöver du faktiskt inte bestämt dig för vad du vill jobba med. Det är svårt att veta när man är 16 år vad man vill göra om 10 år. En del vet andra har ingen aning och väldigt många hinner ångra sig fram till dess. Om du väljer ett yrkesprogram utbildar du dig till ett specifikt yrke. Om du senare känner att du ändrar dig eller vill göra något annat så kan du alltid studera vidare inom yrkeshögskola eller andra utbildningar på högsskola och universitet.

Mitt tips är att du ska försöka välja efter intresse. Vilka ämnen tycker du om? Vad gillar du att göra? Vad är dina styrkor?
Du kan också kika på Framtid.se för att läsa om tusentals olika yrken och utbildningsvägar som leder till dem.

7. Om jag är extremt skoltrött och helst inte alls vill läsa efter grundskola, vad gäller?
Gymnasiet är frivilligt, skolplikt gäller inte för gymnasiet. Däremot finns det inte så många andra alternativ för sysselsättning. Det är viktigt att du pratar med din studie- och yrkesvägledare, lärare eller kurator om du inte vill gå gymnasiet. Har du någon annan plan? Vad ska du göra istället? Jobba? Vet du var du kan få jobb?

8. Om jag ändrar mig efter sista dagen vad kan jag göra då?
Det kan se lite olika ut beroende på var du bor. Vissa elever kan behöva prata med sin studie- och yrkesvägledare och på så vis ändra ansökan genom hen. Oftast är det så, att om du ändrar dig efter sista ansökningsdag söker du endast i mån av plats. Du konkurrerar inte längre med dina betyg. Du blir endast antagen på skolan och programmet om det finns lediga platser. Om du vill veta hur det ser ut exakt för dig? Då är det bäst att du pratar med din studie och yrkesvägledare.

Hämtat från:
– gymnasieguiden.se [2017-12-15]

Välkommen på PRASO!

Som niondeklassare är du välkommen på PRASO-besök på Tannbergsskolan. Är du nyfiken på något av våra program eller vill veta mer om Tannbergsskolan som skola?

PRASO innebär att du under en dag får följa med en elev eller ett program som du är intresserad av. OBS! Gäller enbart niondeklassare utanför Lycksele kommun och ha minst en veckas framförhållning.

Intresseanmälan för PRASO