Välkommen till Tannbergsskolan

Studera / Inspirera

Nyheter för gymnasiet

Fjärrundervisningen på Tannbergsskolan fortsätter under vecka 48 med undantag för några program

Det var från och med fredag den 6 november som eleverna på Utbildningscentrum/Tannbergsskolan började att studera på distans och via fjärrundervisning. Fjärrundervisningen fortsätter under vecka 48 för gymnasieskolan med några undantag för vissa program.

Nedanstående klasser kommer in till skolan och har sina yrkesämnen på plats från och med vecka 48.

· Fordons- och transportprogrammet årskurs 3

· Industritekniska programmet årskurs 3

· Bygg- och anläggningsprogrammet årskurs 3

· El- och energiprogrammet årskurs 3

Vi gör detta för att säkerställa undervisningen för dessa elever när det gäller praktisk undervisning. De gymnasiegemensamma ämnena sker på distans även för dessa program, säger Monica Norén, skolchef, Utbildningscentrum / Tannbergsskolan.

Alla övriga program fortsätter med fjärrundervisning.

Behov av särskilt stöd
Elever i behov av särskilt stöd kan komma till skolan för undervisning efter samråd med respektive rektor. Gymnasiesärskolan och LärVux fortsätter med undervisning på plats.

För Lärcentrum gäller att fortsätta bedriva SFI på plats med anpassningar, samt enstaka prov/tentor men grundläggande och gymnasial vuxenutbildning fortsätter att vara distansbaserad.

Skolan håller på med en mer långsiktig planering. Information om hur skolan jobbar vidare från och med vecka 48 kommer senast fredag den 20 november.

Fortsatt fjärrundervisning på Tannbergsskolan

Fjärrundervisningen på Tannbergsskolan fortsätter under vecka 47 för gymnasieskolan. Under vecka 47 kommer även grundvux att arbeta med fjärrundervisning. Gymnasiesärskolan fortsätter med undervisning på plats.

Det var från och med fredag den 6 november som eleverna på Utbildningscentrum/Tannbergsskolan började att studera på distans och via fjärrundervisning. Fjärrundervisningen fortsätter under vecka 47 för gymnasieskolan. Under vecka 47 kommer även Grundvux att arbeta med fjärrundervisning. Gymnasiesärskolan fortsätter med undervisning på plats.
– Det här görs av säkerhetsskäl och som ett förebyggande arbete för att begränsa potentiell smitta. Det är viktigt att elever som konstaterats smittade informerar skolan om detta, säger Monica Norén, verksamhetschef för Utbildningscentrum/Tannbergsskolan.

Fjärrundervisning på Tannbergsskolan

Det finns konstaterade fall av covid-19 inom kommunens utbildningsverksamhet. Detta gäller både inom grundskolan och gymnasieskolan. Vi uppmanar därför alla invånare och tillfälliga besökare att följa myndigheternas rekommendationer; att hålla avstånd till varandra, ha god handhygien, undvika större sociala sammankomster och stanna hemma när man är sjuk.

Fjärrundervisning på Tannbergsskolan
Från och med fredag den 6 november kommer eleverna på Tannbergsskolan i Lycksele att bedriva sin utbildning på distans och via fjärrundervisning.

– Det här görs av säkerhetsskäl och som ett förebyggande arbete för att begränsa potentiell smitta. Det är viktigt att elever som konstaterats smittade informerar skolan om detta, säger Monica Norén, verksamhetschef för Utbildningscentrum/Tannbergsskolan.

 Vissa verksamheter är undantagna från fjärrundervisningen och de kommer att bli informerade av detta. Fjärrundervisningen kommer att pågå fram tills den 16 november om inget annat meddelas. Lycksele kommun följer noga utvecklingen och kommunens krisledningsgrupp och skolans ledningsgrupp träffas regelbundet för att hålla sig uppdaterade och för att sätta in de åtgärder som är nödvändiga för att förhindra smittspridning enligt Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer.

Smittade inom andra verksamheter
Nu finns även konstaterade fall och misstänkta fall av covid-19 inom fler verksamheter. I de fall där smitta konstaterats eller misstänks följer verksamheten de riktlinjer som finns.

Ditt och mitt personliga ansvar

 • Håll avstånd. Både inomhus och utomhus.
 • Tvätta händerna. Ofta.
 • Stanna hemma när du är sjuk.
 • Testa dig om du har symtom.
 • Förhindra ryktesspridning

Förhindra ryktesspridning
Det sprids väldigt mycket information om det nya viruset. Det kan vara svårt att veta vad som är sant eller inte. Du kan hjälpa till att förhindra ryktesspridning och spekulationer genom att vara källkritisk och dela enbart bekräftad information.

Har du frågor?

Välkomna till Tannbergsskolan höstterminen2020

Gymnasiet och gymnasiesärskolan börjar måndag den 17 augusti

 • Åk 1 börjar kl 8.30 mentor möter utanför Tannbergsskolans entré
 • Åk 2 börjar kl 9.30 samling enligt anslag på skolans dörrar
 • Åk 3 börjar kl 10.30 samling enligt anslag på skolans dörrar

Vi följer folkhälsomyndighetens riktlinjer

 • Stanna hemma om du är sjuk
 • Håll avstånd
 • Tvätta händerna

Inför skolstarten har vi anpassat på skolan för att förhindra smittspridning genom att;

 • Inget upprop i aulan för åk 1. Mentorerna möter eleverna utanför Tannbergsskolans entré och därefter går man till sitt klassrum för upprop och informationer.
 • Glesat ut platserna i matsalen, samt öppnat upp aulan under lunchtid så att man även kan äta där.
 • Handsprit finns uppsatt utanför matsal och på vissa andra platser.
 • Skolcaféet håller stängt mellan 11.00 och 12.30 för att minska antalet. personer som är i matsalen /caféet samtidigt.
 • Avståndsmarkeringar finns där köer kan bildas.
 • Glesat ut möblering i klassrum.
 • Affischer finns om hur man minskar smittspridning, den informationen finns även på våra digitala informationstavlor.
 • Information på alla toaletter om hur man tvättar händerna.
 • Alla mentorer kommer regelbundet att prata med sina elever om hur vi ska följa folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Skolavslutningen 2020

Studenten blir detta år annorlunda för våra elever pga Coronapandemin. Studentdagen är den 10 juni för studenterna i åk 3.
Den kommer att genomföras på olika tider för våra klasser enligt nedan-stående.

Programmet är följande, elever och mentorer samlas i ett klassrum där man har möjlighet att träffa varandra. Under den stunden kommer vi att servera en sallad med dryck samt se en avslutningsfilm som spelats in i förväg. Stipendieutdelningen kommer att ske i klassrummet av mentor, och stipendieutdelarna finns med på filmen med ett kort tal.

Läs mer om avslutningen här.
Ta del av klassernas avslutningstider här.

Studenten Onsdag 10 juni

Studenten blir detta år annorlunda för våra elever pga Coronapandemin. Den kommer att genomföras onsdag 10 juni för våra klasser i åk 3, men på olika tider under dagen. För åk 1 och 2 blir det en digital avslutning tillsammans med mentorer.

Programmet för åk 3 är följande, elever och mentorer samlas i ett klassrum där man har möjlighet att träffa varandra. Under den stunden kommer vi att servera en sallad med dryck samt se en avslutningsfilm som spelats in i förväg. Stipendieutdelningen kommer att ske i klassrummet av mentor, och stipendieutdelarna finns med på filmen med ett kort tal.

Eftersom det inte är tillåtet med större folksamlingar än 50 personer så har det tagits ett gemensamt beslut i Västerbotten att inga anhöriga är med vid studenternas utspring. Den sedvanliga flakåkningen har myndigheterna detta år beslutat att det inte är tillåtet.

Vi hoppas att ni har förståelse för detta och planerar att ta emot era ung-domar hemma istället för på skolans område. Trots dessa inskränkningar i studentfirandet så planerar vi för att det ska bli en fin dag för våra studenter.

Vi vädjar även till er att prata med ungdomarna så att det inte blir stora samlingar under dagen och kvällen.

Fjärr- och distansundervisning fortsätter resten av vårterminen

Gymnasieelever och elever på Lärcentrum kommer fortsätta ha fjärr- och distansundervisning under resten av vårterminen. Gymnasiesärskolan och Lärvux bedriver undervisning som vanligt.
Små elevgrupper kan fortsättningsvis få möjlighet att komma till skolan för vissa moment i kurser som inte går att göra via fjärrundervisning. Kommer främst att gälla avgångselever. Om det blir aktuellt kommer respektive lärare att informera eleverna och för omyndiga elever får även vårdnadshavare information.

Fjärr – och distansundervisning på Utbildningscentrum / Tannbergsskolan fortsätter.

Fjärr – och distansundervisning fortsätter så länge inga andra rekommendationer ges.

Gymnasiesärskolan och Lärvux bedriver undervisning som vanligt.

Nytt från skolverket är att små elevgrupper kan få möjlighet att komma till skolan för vissa moment i kurser som inte går att göra via fjärrundervisning. Kommer främst att gälla avgångselever. Om det blir aktuellt kommer respektive lärare att informera eleverna och för omyndiga elever även vårdnadshavare.