Skolverket

Vill du läsa mer om vad El- och energiprogrammet är?

Yrken

Vad kan man bli om man har läst på El- och energiprogrammet?
Klicka in dig på länken nedan och ta del av ett par exempel.  

Kontakt

Rektor: Victoria Hvirfvel
Telefon: 0950 – 168 16
Epost: victoria.hvirfvel@edu.lycksele.se


SYV: Krister Holm
Telefon: 0950 - 163 08
Epost: krister.holm@edu.lycksele.se

#El- och energiprogrammet

Inriktningar: Elteknik

Välkommen till El- och energiprogrammet

Elteknik

Är detta något för mig?

På el- och energiprogrammet får du grundläggande praktiska och teoretiska kunskaper inom områdena elteknik och energiteknik.

El- och energiprogrammet är en yrkesutbildning som innehåller en hel del teori i yrkesämnet samt praktisk tillämpning av teoriavsnitten. Därför får du jobba mycket med praktiska moment och dessutom göra 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL) ute på olika företag. 

De flesta ämnen som du läser har en direkt koppling till din inriktning. Du lär dig grunderna inom el samt hur viktigt det är att kunna använda olika mätinstrument. Du behöver också kunna göra beräkningar med hjälp av matematiska formler för att förstå dig på elektricitet.

Vi erbjuder en inriktning

Elteknik

Under utbildningstiden får du  lära dig att installera elkraft, belysning och elutrustningar i bostäder, kontor och industri.

Du får även lära dig att underhålla och reparera befintliga installationer.

Utbildningen är utformad i enlighet med kraven från Elbranschens Centrala Yrkesnämnd. (www.ecy.com) och leder till en utbildning som installationselektriker.

 

  Yrken

  Vad kan man bli om man har läst på El- och energiprogrammet?
  Klicka in dig på länken nedan och ta del av ett par exempel.  

  Skolverket

  Vill du läsa mer om vad El- och energiprogrammet är och vad skolverket säger?

  Kontakt

  Rektor: Victoria Hvirfvel
  Telefon: 0950 – 168 16
  Epost: victoria.hvirfvel@edu.lycksele.se


  SYV: Krister Holm
  Telefon: 0950 - 163 08
  Epost: krister.holm@edu.lycksele.se

  Kontakta oss på El- och energiprogrammet