Tannbergsskolans Utrymningsrutiner

Brandlarmet på Tannbergsskolan är uppdelat i 4 larmzoner:

 • Huvudbyggnaden (här ingår korridoren mellan Huvudbyggnad – Etapp 2)
 • Huvudbyggnaden (här ingår korridoren mellan Huvudbyggnad – Etapp 2)
 • Etapp 2
 • J-huset (Estethuset)
 • Teknikhuset

Brandlarmet går endast i den larmzon där rökdetektorn har utlösts och utrymning ska således endast ske i just den zonen. I övriga larmzoner ska verksamheten fortsätta som vanligt. Görs bedömningen att branden riskerar att sprida sig så kommer ytterligare utrymningsorder via allanropet.

Vid brand i Huvudbyggnaden, Etapp 2 samt J-huset så sker alltid utrymning till stora parkeringen, där varje program har en förutbestämd uppsamlingsplats.

Vid händelse av brand i Teknikhuset så sker utrymning till Elevhemmet.

Klicka på bilden för att få den i ett större format.

Rutiner om brandlarmet går i…

Huvudbyggnaden, Etapp 2 eller J-huset:

 • Vaktmästare samt verksamhetschef / rektor till larmskåpet. Vaktmästare samt verksamhetschef / rektor till larmskåpet.
 • Receptionspersonal meddelar Susanna W, Margaretha S samt rektorerna att larmet gått. Susanna W och Margaretha S tar megafonen och pärmen med telefonnummer till elever, föräldrar samt personal och går ner till Teknikhusets huvudentré.
 • Under utrymningen observerar och agerar personalen om någon verkar behöva hjälp med att ta sig ut. För rektor och personal i särskoleverksamhet är detta extra viktigt!
 • Under utrymningen bevakas utgångar enl. följande, så att ingen person går in i skolan.
  – Huvudentrén – Administratörerna
  – Entré J-huset – SYV
  – Entré H-kvarteret – Rektorerna
  – Entré E-kvarteret – Kuratorerna
  – Entré Etapp 2 – Administratörerna
 • Undervisande lärare följer sin elevgrupp till uppsamlingsplatsen men söker sedan upp den klass denne är klassföreståndare för och gör avprickning enligt klasslista som hämtas hos Susanna W / Margaretha S i Teknikhusets huvudentré. Det är viktigt att vi hjälps åt i arbetslagen om någon klass inte skulle ha någon klassföreståndare på plats! Skulle någon elev saknas utan förklaring så skall detta rapporteras till Susanna W / Margaretha S.
 • VFU-studenter följer sin handledare till dennes uppsamlingsplats. Om handledaren inte är närvarande så tar sig VFU-studenten på egen hand till uppsamlingsplatsen för det program handledaren tillhör och hjälper till med avprickningen.
 • All övrig personal anmäler sig hos Susanna W / Margaretha S i Teknikhusets huvudentré innan de infinner sig på sin uppsamlingsplats.
 • Räddningsledare eller vaktmästare informerar verksamhetschef / rektor när faran är över. Detta meddelas i sin tur vidare till elever och personal som då kan återgå till normal verksamhet.

OBS! Ingen får lämna uppsamlingsplatsen innan denna information har uttalats!

Rutiner om brandlarmet går i…

Teknikhuset:

 • Personal i Teknikhuset ringer Susanna W på tel: 070-256 32 88. Personal i Teknikhuset ringer Susanna W på tel: 070-256 32 88.
 • Vaktmästare till larmskåpet i Teknikhuset.
 • Receptionspersonal meddelar elevhemmet att brandlarmet gått i Teknikhuset och att utrymning kommer att ske till elevhemmet.
 • Susanna W och Margaretha S tar megafonen och pärmen med telefonnummer till elever, föräldrar samt personal och går ner till Elevhemmets huvudentré.
 • Personal i Teknikhuset hjälps åt att snabbt söka av närliggande lokaler innan de utrymmer tillsammans med sina elever till Elevhemmet.
 • På Elevhemmet sker avprickning av elever och personal. Skulle någon elev saknas utan förklaring så skall detta rapporteras till Susanna W / Margaretha S.
 • Räddningsledare eller vaktmästare informerar verksamhetschef / rektor när faran är över. Detta meddelas i sin tur vidare till elever och personal som då kan återgå till normal verksamhet.

OBS! Ingen får lämna uppsamlingsplatsen innan denna information har uttalats!