Välkommen till Tannbergsskolan

Studera / Inspirera

Nyheter för gymnasiet

Skolavslutningen 2020

Studenten blir detta år annorlunda för våra elever pga Coronapandemin. Studentdagen är den 10 juni för studenterna i åk 3.
Den kommer att genomföras på olika tider för våra klasser enligt nedan-stående.

Programmet är följande, elever och mentorer samlas i ett klassrum där man har möjlighet att träffa varandra. Under den stunden kommer vi att servera en sallad med dryck samt se en avslutningsfilm som spelats in i förväg. Stipendieutdelningen kommer att ske i klassrummet av mentor, och stipendieutdelarna finns med på filmen med ett kort tal.

Läs mer om avslutningen här.
Ta del av klassernas avslutningstider här.

Studenten Onsdag 10 juni

Studenten blir detta år annorlunda för våra elever pga Coronapandemin. Den kommer att genomföras onsdag 10 juni för våra klasser i åk 3, men på olika tider under dagen. För åk 1 och 2 blir det en digital avslutning tillsammans med mentorer.

Programmet för åk 3 är följande, elever och mentorer samlas i ett klassrum där man har möjlighet att träffa varandra. Under den stunden kommer vi att servera en sallad med dryck samt se en avslutningsfilm som spelats in i förväg. Stipendieutdelningen kommer att ske i klassrummet av mentor, och stipendieutdelarna finns med på filmen med ett kort tal.

Eftersom det inte är tillåtet med större folksamlingar än 50 personer så har det tagits ett gemensamt beslut i Västerbotten att inga anhöriga är med vid studenternas utspring. Den sedvanliga flakåkningen har myndigheterna detta år beslutat att det inte är tillåtet.

Vi hoppas att ni har förståelse för detta och planerar att ta emot era ung-domar hemma istället för på skolans område. Trots dessa inskränkningar i studentfirandet så planerar vi för att det ska bli en fin dag för våra studenter.

Vi vädjar även till er att prata med ungdomarna så att det inte blir stora samlingar under dagen och kvällen.

Fjärr- och distansundervisning fortsätter resten av vårterminen

Gymnasieelever och elever på Lärcentrum kommer fortsätta ha fjärr- och distansundervisning under resten av vårterminen. Gymnasiesärskolan och Lärvux bedriver undervisning som vanligt.
Små elevgrupper kan fortsättningsvis få möjlighet att komma till skolan för vissa moment i kurser som inte går att göra via fjärrundervisning. Kommer främst att gälla avgångselever. Om det blir aktuellt kommer respektive lärare att informera eleverna och för omyndiga elever får även vårdnadshavare information.

Fjärr – och distansundervisning på Utbildningscentrum / Tannbergsskolan fortsätter.

Fjärr – och distansundervisning fortsätter så länge inga andra rekommendationer ges.

Gymnasiesärskolan och Lärvux bedriver undervisning som vanligt.

Nytt från skolverket är att små elevgrupper kan få möjlighet att komma till skolan för vissa moment i kurser som inte går att göra via fjärrundervisning. Kommer främst att gälla avgångselever. Om det blir aktuellt kommer respektive lärare att informera eleverna och för omyndiga elever även vårdnadshavare.

Bryt Tystnaden UF tog hem förstapriset hos Ung Företagsamhet Västerbotten

Bryt Tystnaden UF tog hem förstapriset hos Ung Företagsamhet Västerbotten i kategorin årets företag!

Motivationen löd:
“Grundat i en samhällsutmaning och på personliga erfarenheter så har vinnaren av årets UF-företag lyckats bryta barriärer och kombinera tjänst och produkt till något som kan göra skillnad, på riktigt!”

Ett stort grattis till er, fantastiskt bra jobbat!

Distans- och fjärrundervisningen fortsätter

Det blir fortsatt distans och fjärrundervisning på Utbildningscentrum/Tannbergsskolan. Undantag gäller för Gymnasiesärskolan och LärVux.

Från och med onsdag den 18 mars har eleverna på Utbildningscentrum bedrivit sin utbildning på distans och via fjärrundervisning.
– Det fungerar bra tack vare duktiga elever och personal, säger Monica Norén, skolchef på Utbildningscentrum.

Arbetsplatsförlagt lärande
Tredjeårselever som är ute på arbetsplatsförlagt lärande, (APL) fortsätter med det under APL-perioden.

För alla andra elever fortsätter vi att läsa efter schema, men på distans eller fjärr. – Det är viktigt att lärare och elever håller kontakt med varandra, säger Monica Norén.

Är man sjuk så anmäl via länken: https://lycksele.skola24.se/

Elevhälsa och Studie- och yrkesvägledare finns på plats, kontakt med dem sker via telefon och även via fjärr.

Har ni frågor?
Tveka inte att höra av er! Det gäller både elever och vårdnadshavare.
Vi nås enklast via kommunens växel: 0950 – 166 00

Elever på Tannbergsskolan får läsa på distans

Från och med onsdag den 18 mars kommer eleverna på Tannbergsskolan i Lycksele att bedriva sin utbildning på distans och via fjärrundervisning.

Det var under tisdagen som regeringen meddelade sitt beslut om att rekommendera samtliga gymnasieskolor, yrkeshögskolor och universitet att stänga – och i stället bedriva distansutbildning från och med i morgon onsdag. Det med motiveringen att berörda studenter inte är i behov av omsorg. Lycksele kommun har valt att följa regeringens rekommendation. 

Eleverna studerar på distans
Det innebär att eleverna på Tannbergsskolan från och med onsdag den 18 mars kommer att bedriva sin utbildning på distans och via fjärrundervisning.
– Det som är viktigt nu är att undervisningen inte upphör, utan vi går till distansutbildning, säger Monica Norén, skolchef för Utbildningscentrum.
Beslutet gäller i första hand till den 27 mars enligt skolchef.  

Detta gäller för berörda verksamheter
Från och med onsdag den 18 mars kommer det att vara distans och fjärrundervisning för gymnasieskolan, Vuxenutbildning/Lärcentrum, gymnasiesärskolan och Komvux. Elever som läser på SFI ska hämta material på skolan på torsdag morgon mellan klockan 09.00 och 11.00.  Samtidigt har Lycksele kommun nu valt att vara i stabsläge vilket innebär att prioritera arbetsuppgifter och anpassa verksamhet efter rådande omständigheter. Informationen kommer att uppdateras löpande. 

Kontakt:

Monica Norén
Skolchef Utbildningscentrum, Tannbergsskolan
0950 – 168 12

Camilla Persson, rektor på Tannbergsskolan
0950 – 163 67