Välkommen till Tannbergsskolan

Studera / Inspirera

Nyheter för gymnasiet

Information om v.3 på Tannbergsskolan

Gymnasiesärskolan, LärVux och SFI har undervisning på plats på skolan.
ES20, IN20, BA18, IN18, RL18, EE18, HA18,FT18, VO18,BF18, ES18, BA19, IN19, RL19, EE19, FT19, ES19, VO19 har sina yrkesämnen på plats på skolan, gymnasiegemensamma ämnen sker via distans.
Alla övriga klasser har sin undervisning via distans.
Vissa examinationer kan komma att ske på plats på skolan. Mer information för er som ska ha era yrkesämnen på skolan kommer via rektor för programmen och din mentor.
Matlåda för er som har undervisningen på distans kan beställas via excelarket boka matlåda som finns i Personal- och Elevteamet.

Information om skolstart v.2 på Utbildningscentrum

Vecka 2
Vi fortsätter med distans/ fjärrundervisning för alla program utom åk 2 på fordonsprogrammet transport som kommer in till skolan för yrkeskurser.
Gymnasiesärskolan, LärVux och SFI har också sin undervisning på plats på skolan.

Vecka 3
Det blir fjärrundervisning för de högskoleförberedande programmen samt för åk 1 på yrkesprogram. För åk 2 och 3 på yrkesprogram sker de gymnasiegemensamma ämnen på distans, däremot så blir yrkesämnena på plats på skolan. Gymnasiesärskolan, LärVux, SFI samt språkintroduktion har sin undervisning på plats på skolan.

Information inför vårterminsstart -21

Vi börjar skolan måndag den 11 januari. Planen är att v.2 ser ut enligt följande:
Gymnasiesärskolan LärVux och SFI har undervisning på plats på skolan.
BA18, IN18, RL18, EE18, HA18,FT18, BA19, ES18, FT20 (del av klass), IN19, RL19, EE19, FT19, ES19, har sina yrkesämnen på plats på skolan.
Gymnasiegemensamma ämnen sker via distans.
Alla övriga klasser har sin undervisning via distans.
Vissa examinationer kan komma att ske på plats på skolan.
Mer information för er som ska ha era yrkesämnen på skolan kommer via rektor för programmen och din mentor. Matlåda för er som har undervisningen på distans kan beställas via Exceldokumentet ‘Boka matlåda’. Detta dokument finner ni i teamet LSE TBG Personal & Elever.

OBSERVERA
Beroende på vad folkhälsomyndigheten och skolverket bestämmer kan det bli förändringar, så håll uppsikt på denna kanal och på vår hemsida. Vi har en plan för hur det kan se ut för vecka 3 och fram till sportlovet, men vill avvakta med den informationen tills vi vet vad myndigheterna säger efter den 6 januari.

Lucia 2020

Trots restriktioner så har estetiska programmet jobbat för ett luciatåg i år.
Klicka här för att se vårt Luciatåg.
God Jul önskar Tannbergsskolan.

Skollunch under tiden vi har distansundervisning

Från och med måndag 14 december kan man hämta en matlåda från Tannbergsskolans kök. Beställningen görs i Exceldokumentet dagen innan man vill ha sin lunch. Detta görs sedan varje dag om man vill ha lunch nästa dag. Exempel: För att hämta lunch på måndag 14 december ska beställningen vara inne senast kl 13.00 fredag 11 december. Matlådan hämtas på baksidan av Tannbergsskolan vid ingången till köket.

Exceldokumentet finner ni i Teams i teamet LSE TBG Personal & Elever under fliken Filer.

Information om hur vi jobbar med att begränsa smittspridningen på Tannbergsskolan

  • Information finns på våra InfoTV
  • handsprit är utplacerat på skolan och i matsalen
  • matsalsvärdar för att påminna om att hålla avstånd i matsalen
  • avståndsmarkeringar på golvet
  • När elever som har undervisningen på distans kommer in till skolan för att göra en examination sker det i våra dubbelklassrum eller i aulan
  • Vid övningskörning på transport används munskydd av både elev och lärare

    Vi har inte haft något bekräftat fall av Covid-19-smitta sedan den 25 november, varken bland elever eller personal. Vi fortsätter att hjälpas åt och påminna varandra om att följa folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Se den här filmen för mer information.

Fjärrundervisning fram till och med 6 januari

Tannbergsskolans distans- och fjärrundervisning fortsätter som planerat fram till jullovet. Kommunens tidigare beslut och Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer som kom idag stämmer bra överens med varandra.

I dag har en ny rekommendation kommit från Folkhälsomyndigheten som handlar om att gymnasieskolorna ska övergå till fjärr- och distansundervisning från måndag den 7 december. Gymnasieskolan i Lycksele har sedan 6 november haft distansundervisning och fjärrundervisning med vissa undantag, så Tannbergsskolan fortsätter som planerat enligt kommunens tidigare beslut. Då rekommendationerna och kommunens beslut överensstämmer med varandra.

Här kan du läsa mer om hur planeringen ser ut och vilka undantag som finns:
http://www.lycksele.se/innehall/nyheter/information-om-undervisning-pa-utbildningscentrumtannbergsskolan/

Informationsfilm om våra program

Hej!
Här kommer en informationsfilm om våra program på Tannbergsskolan. Filmen riktar sig till både dig som är vårdnadshavare och blivande elev. Finns det fler frågor gällande gymnasievalet kan du alltid kontakta vår reception på telNr 0950 – 168 10.
Klicka här för att se filmen.

Information om fortsatt fjärrundervisning

Utbildningscentrum/Tannbergsskolan har gjort en planering för fortsatt fjärrundervisning och vad som gäller för enskilda program fram till jullovet.
Gymnasiesärskolan LärVux och SFI har undervisning på plats på skolan fram till jullovet. Högskoleförberedande program i alla årskurser kommer att ha sin undervisning via fjärrundervisning/distans fram till jullovet. Mer information för alla som ska ha yrkesämnen på skolan kommer via rektor för programmen och via mentor.

Vecka 49
BA18, IN18, RL18, EE18, FT18, BA19, ES18, BA20, EE20, ES20, IN20, RL20, FT20 (del av klass) har sina yrkesämnen på plats på skolan, gymnasiegemensamma ämnen sker via distans.

Vecka 50 och 51
BA18, IN18, RL18, EE18, FT18, BA19, ES18, FT20 (del av klass), IN19, RL19, EE19, FT19, ES19, har sina yrkesämnen på plats på skolan, gymnasiegemensamma ämnen sker via distans.

Förkortningar:
BA- Bygg- och anläggningsprogrammet
IN- Industriprogrammet
RL- Restaurang- och livsmedelsprogrammet
EE- El- och energiprogrammet
FT- Fordons– och Transportprogrammet
ES- Estetiska programmet