Elevhälsapersonal

Skolkuratorer

Elenor Martinsson 80%

Program: FT IN, NA och SI

Telefon: 0950-16978

Epost: elenor.martinsson@edu.lycksele.se

 

Lena Holmström Francki 80%

Program: BA, EE, EK, ES, NB, SA och VO

Telefon: 0950-16792

Epost: lena.holmstrom.francki@edu.lycksele.se

 

Sofia Edler 100%

Program: BF, HA, RL, GS, TE, IMPR och KAA
(Kommunala aktivitetsansvaret)

Telefon: 0950-168 13

E-post: sofia.edler@edu.lycksele.se

 

Specialpedagoger

Jan Broman 30%

BA, FT, IN, NB

Telefon: 0950-168 08

E-post: jan.broman@edu.lycksele.se

 

 

 

 

 

Maria Danielsson 10%

EE, VO, Introduktionsprogram (ej IMSPR)

Telefon: 0950-163 66

E-post:maria.danielsson@edu.lycksele.se

Karoline Holmgren 10%

BF, HA, IM, RL, IMSPR

Telefon: 0950-168 11

E-post:karoline.holmgren@edu.lycksele.se

Carina Hellman 10%

EK, ES, SA

Telefon: 0950-166 00

E-post: carina.hellman@edu.lycksele.se

Johanna Lindgren 5%

NA, TE

Telefon: 0950-163 47

E-post:johanna.lindgren@edu.lycksele.se

 

Skolläkare

bokas genom skolsköterskan

 

Skolsköterska

eva_renberg

 

 

 

 

 

 

Eva Renberg – 75 % Skolsköterska

Telefon:0950 – 163 93

E-post: eva.renberg@edu.lycksele.se

Program: BF , FT, HA, IN, NA, RL, Introduktionsprogrammet exkl. IMSPR, TE

 

Carin Jonsson – 100 % Skolsköterska

Telefon:0950 – 167 93

E-post: carin.jonsson@edu.lycksele.se

Program: BA, EE, ES, EK, Gymnasiesärskola, IMSPR, NB, SA, VO

 

Skolkyrkan

Vakant – Ungdomspräst

Telefon: 0950-276 53

 

 

 

 

 

 

Mattias Arousell – Församlingspedagog

Telefon: 0950-276 55

Epost: mattias.arousell@svenskakyrkan.se