Välkomna till Tannbergsskolan höstterminen2020

Gymnasiet och gymnasiesärskolan börjar måndag den 17 augusti Åk 1 börjar kl 8.30 mentor möter utanför Tannbergsskolans entréÅk 2 börjar kl 9.30 samling enligt anslag på skolans dörrarÅk 3 börjar kl 10.30 samling enligt anslag på skolans dörrar Vi följer...

Skolavslutningen 2020

Studenten blir detta år annorlunda för våra elever pga Coronapandemin. Studentdagen är den 10 juni för studenterna i åk 3.Den kommer att genomföras på olika tider för våra klasser enligt nedan-stående. Programmet är följande, elever och mentorer samlas i ett klassrum...

Studenten Onsdag 10 juni

Studenten blir detta år annorlunda för våra elever pga Coronapandemin. Den kommer att genomföras onsdag 10 juni för våra klasser i åk 3, men på olika tider under dagen. För åk 1 och 2 blir det en digital avslutning tillsammans med mentorer. Programmet för åk 3 är...