Distans- och fjärrundervisningen fortsätter

Det blir fortsatt distans och fjärrundervisning på Utbildningscentrum/Tannbergsskolan. Undantag gäller för Gymnasiesärskolan och LärVux. Från och med onsdag den 18 mars har eleverna på Utbildningscentrum bedrivit sin utbildning på distans och via...

Elever på Tannbergsskolan får läsa på distans

Från och med onsdag den 18 mars kommer eleverna på Tannbergsskolan i Lycksele att bedriva sin utbildning på distans och via fjärrundervisning. Det var under tisdagen som regeringen meddelade sitt beslut om att rekommendera samtliga gymnasieskolor, yrkeshögskolor och...

Information om Coronaviruset

Lycksele kommun har en arbetsgrupp, utsedd av kommunchef, som löpande följer utvecklingen av coronaviruset covid-19. Arbetsgruppen träffas löpande och jobbar utifrån fastställda krisberedskapsplaner och deltar i veckovisa samverkanskonferenser i länet.  Ny...